Sapa Xưa Cũ, 2021
Nguyễn Minh Trang

“Sapa xưa ơi ta nhớ một thời

Nhà thờ cổ sương giăng bàng bạc

Tiếng chuông ngân trong chiều nắng nhạt

Hoàng hôn buông dần nơi giấc mơ xa.”  

­– Nguyễn Minh Trang

Tin mới
x