Trước Hiên Nhà, 2021
Phan Thị Thanh Mai

“Tôi yêu khung cảnh sinh hoạt thường ngày ở nơi đây. Tôi muốn chạm vào bức vách nhà trình tường xiêu vẹo với ô cửa sổ tò vò cũ kỹ, ngồi trước hiên nhà nghe tiếng chim hót và cảm nhận mùa xuân ở Đồng Văn.” – Phan Thị Thanh Mai

Tin mới
x