1.1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ nội địa, tín dụng, QR code, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/ Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản sau đây: (Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thức thanh toán hiển thị tại bước thanh toán khi đặt dịch vụ)

Tên đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh Sapa – Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu IRB

Số tài khoản: 5556665688

Tại: Ngân hàng SHB – Chi nhánh Thăng Long

1.2. Nội dung chuyển khoản:

(i) Tên Khách/ Đối Tác;

(ii) Mã số Yêu Cầu Đặt Phòng/ Yêu Cầu Sự Kiện;

(iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).

1.3. Cat Cat Galerie D’Art có quyền:

(i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc

(ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.

Tin mới
x