Mùa Xuân ở Hang Kia, 2021
Nguyễn Minh Trang

“Sương giăng sườn núi hoang sơ lạnh

Hoa đào thấp thoáng đó đây thôi

Xuân về sưởi ấm miền sơn cước

Lạc chốn thần tiên nơi cổng trời.”

­– Nguyễn Minh Trang

Tin mới
x