Trường Sapa, 2021
Phan Thị Thanh Mai

“Trường tiểu học Sapa là một trong những ngôi trường thuộc xã nghèo của miền núi mà tôi đã tham gia thiết kế xây dựng từ thiện. Ngôi trường cũ đơn sơ với cây cổ thụ đẹp đến nao lòng đã thôi thúc tôi lưu giữ hình ảnh trường vào trong tranh với rất nhiều cảm xúc.” – Phan Thị Thanh Mai

Tin mới
x