Nghệ thuật điêu khắc

Các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật phong cách đương đại được sáng tác để tạo ra điểm nhấn về không gian và tạo ra nhịp điệu cho sự chuyển biến của câu chuyện về Tây Bắc qua thời gian.
Mỗi tác phẩm là một đại diện về tinh thần Tây Bắc, biểu tượng cho một giai đoạn phát triển và là một đại diện cho một câu chuyện đầy cảm hứng về Sapa.